mediall-24.png

Stariji ljudi nisu homogena grupa i ne doživljavaju sebe kao odvojenu populacijsku grupu, nego predstavljaju sastavni integralni deo zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju.

24/Nov/2017

All rights reserved. Mediall 2017. Powered by WUB Medialab