Cenovnik usluga


 • LEKARSKA UVERENJA
 • KARDIOLOGIJA
 • SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DELATNOST
 • SESTRINSKE USLUGE
LEKARSKA UVERENJA
Lekarsko uverenje za zaposlenje1.950,00
Lekarsko uverenje za državljanstvo, otvaranje firme, za sud, star.dom itd2.350,00
Lekarsko uverenje za upis u srednju školu500,00
Lekarsko uverenje za upis na fakultet1.000,00
Lekarsko uverenje za vozače I grupe(A,B amateri)1.950,00
Lekarsko uverenje za vozače II grupe(C,D,E i B prof)2.950,00
Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i druim plovnim objektom1.950,00
Lekarsko uverenje za rad na kruzerima16.000,00
Duplikat lekarskog uverenja650,00
KARDIOLOGIJA
Pregled kardiologa3.500,00
Pregled kardiologa sa ultrazvukom6.000,00
UZ SRCA4.000,00
Test opterećenja6.000,00
Holter 24h EKG5.000,00
Holter 24h krvnog pritiska4.000,00
Kontrolni pregled kardiologa2.900,00
Kontrolni pregled kardiologa sa UZ4.900,00
SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DELATNOST
Pregled specijaliste3.500,00
Pregled specijaliste sa UZ6.000,00
Pregled profesora5.800,00
Pregled profesora sa UZ8.000,00
Kontrolni pregled specijaliste2.900,00
Kontrolni pregled specijaliste sa UZ4.900,00
UZ abdomena4.000,00
UZ štitne žlezde4.000,00
UZ krvnih sudova vrata4.000,00
UZ perifernih krvnih sudova4.000,00
UZ dojke4.000,00
Fizikalna terapija2.500,00
SESTRINSKE USLUGE
Davanje intra venskih injekcija1.000,00
Davanje intramuskularnih injekcija600,00
Davanje infuzija1.500,00
Inhalacija1.200,00
Skidanje konaca1.200,00
Previjanje1.200,00
 • PREDHODNI I PERIODIČNI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 • GINEKOLOGIJA
 • FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA
 • KUĆNE POSETE
 • SISTEMATSKI PREGLED
 • OBUKA PRVE POMOĆI
PREDHODNI I PERIODIČNI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
Rad na visini, rad pod zemljom3.250.00
Unutrašnji transport3.450,00
Srednje težak i težak fizički rad2.450,00
Neodgovarajuće osvetljenje2.000,00
Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenjem2.000,00
Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima2.000,00
Rad u nehigijenskim uslovima (vlaga, neprijatni misrisi, isparenja)2.000,00
Biološke štetnosti(izloženost-bacili TBC, virus hepatit B i C, HIV)5.200,00
Rad u buci2.000,00
Rad noću2.000,00
Fizička lica  nošenje oružja2.400,00
FTO bez nošenja oružja2.700,00
FTO sa nošenjem oružja3.000,00
Ciljani oftalmološki pregled za rad sa ekranom800,00
GINEKOLOGIJA
Mali komplet (pregled+kolpo+papa)4.500,00
Srednji komplet (pregled+kolpo+papa+UZ5.500,00
Veliki komplet(pregle+UZ+kolpo+papa+vag.sek.+UZ dojki)7.000,00
UZ pregled  i TRUDNOĆA4.000,00
Folkulometrija4.300,00
Aplikacija spirale5.000,00
Ekstrakcija spirale bez eksplorativne kiretaže4.000,00
PAPA test1.000,00
Vaginalni sekret700,00
Cervikalni bris1.200,00
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA
Spirometrija bez opisa700,00
Audiometrija bez opisa700,00
EKG bez tumačenja1.000,00
KUĆNE POSETE
Kućna poseta lekara specijaliste9.000,00
Kućna poseta lekara opšte medicine6.000,00
EKG1.500,00
Davanje injekcija SC1.000,00
Davanje injekcija IV1.500,00
Davanje injekcija IM1.000,00
Davanje infuzija2.000,00
Plasiranje braunile400,00
Previjanje manje rane1.200,00
Previjanje veće rane1.800,00
Previjanje dekubita2.500,00
Skidanje konaca2.500,00
Plasiranje katetera2.500,00
Ispiranje mokraćne bešike500,00
Zamena urin kese500,00
Promena kolostome2.000,00
Evakuaciona klizma3.000,00
Inhalacije1.800,00
Terapija kiseonikom (20 min.)1.500,00
Uzimanje mikromaterijala (bris rane)1.500,00
Uzimanje mikromaterijala (vaginalni bris)1.500,00
Uzimanje mikromaterijala (cervikalni bris)1.800,00
Kupanje nepokretnog pacijenta u postelji3.500,00
Kupanje polupokretnog pacijenta3.000,00
Nega pacijenta 1h2.000,00
SISTEMATSKI PREGLED

Sistematski pregled cena na upit

OBUKA PRVE POMOĆI

Cena obuke prve pomoći je na upit


LABORATORIJA


 • USLUGE
 • URIN
 • DROGE I LEKOVI U URINU
 • FECES
 • KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE
 • KRVNA GRUPA
 • KOAGULACIJA
 • DIJABETES
USLUGE
Vađenje krvi100,00
Uzimanje mikrobioloških uzoraka200,00
Patronaža: Grad300,00
Patronaža Naselja700,00
Povratna patronaža300,00
URIN
Pregled urina celokupni270,00
Mikroalbumini750,00
Proteini u urinu320,00
Kreatinin u 24h urinu165,00
Klirens kreatinina300,00
eGFR100,00
Urea u 24h urinu165,00
Klirens uree300,00
Glukoza u 24h urinu160,00
Mokraćna kiselina u 24h urinu165,00
Kalcijum u 24h urinu165,00
Fosfor neorganski u 24h urinu165,00
Magnezijum u 24h urinu140,00
Cink u urinu700,00
Cink u 24h urinu700,00
Bakar u 24h urinu2400,00
Natrijum u 24h urinu220,00
Kalijum u 24h urinu220,00
Hloridi u 24h urinu220,00
Alfa amilaza u urinu450,00
Pankreasna amilaza u urinu500,00
Bence Jones proteini550,00
Osmolalitet urina600,00
Test na trudnoću600,00
DROGE I LEKOVI U URINU
Panel 10 droga:3100,00
Amfetamin, cocain, opijati- morfin, Heroin, Codein, Metamfetamin, THC, Barbiturati, Benzodiazepani, Methadon, Phencyclidine, TCA
Panel 5 droga:2100,00
Amfetamin, Cocain, Morfin, THC, MDMA-Ectazy
FECES
Test na okultno krvarenje650,00
Svarljivost (mišićna vlakna, skrobna zrna, masne kapi)800,00
Kalprotektin2900,00
Pankreasna elastaza3700,00
KRVNA SLIKA I MARKERI INFLAMACIJE
Krvna slika 5 DIF400,00
Krvna slika 3 DIF300,00
Leukociti200,00
Retikulociti240,00
Leukocitarna formula200,00
Sedimentacija120,00
Fibrinogen200,00
C- reaktivni protein (CRP)600,00
hs- C- reaktivni protein600,00
Procalcitonin2200,00
Eozinofili u nosu – L450,00
Eozinofili u krvi450,00
Subpopulacije limfocita4500,00
T Limfociti (CD4+)3800,00
KRVNA GRUPA
Krvna grupa (RH faktor, DAT)1600,00
Cooms-ov test1200,00
Skrining At1100,00
KOAGULACIJA
Vreme krvarenja140,00
Vreme koagulacije140,00
Protrombinsko vreme (INR)280,00
aPTT280,00
Trombinsko vreme280,00
D-dimer1650,00
Antitrombin III1950,00
Protein C2550,00
Protein S2550,00
Heparin (anti-XA aktivnost)1600,00
APCR (rezistencija na aktivisani protein C)2000,00
Euglobulinska fibrinoliza550,00
Koagulacioni faktor II2800,00
Koagulacioni faktor V1900,00
Koagulacioni faktor VII2800,00
Koagulacioni faktor VIII2200,00
Koagulacioni faktor IX2800,00
Koagulacioni faktor X2800,00
Koagulacioni faktor XI2800,00
Koagulacioni faktor XII2800,00
Koagulacioni faktor XIII1750,00
Von-Wilebrand faktor antigen2300,00
Von-Wilebrand faktor aktivnost1850,00
DIJABETES
Glukoza100,00
OGTT sa 75g glukoze1000,00
HbA1C870,00
C-peptid1000,00
Fructozamin600,00
Insulin1000,00
Insulinska At1100,00
ICA At4730,00
GAD antitela2000,00
IA2 At (tyrozin phosphat)2000,00
Humani insulin igE At1500,00
 • LIPIDNI STATUS
 • NETOLERANCIJA NA HRANU
 • BIOHEMIJA
 • ENZIMI
 • SRČANI MARKERI
 • ELEKTROLITI/METALI/OLIGOELEMENTI
 • ANEMIJE
LIPIDNI STATUS
Holesterol140,00
HDL – holesterol150,00
LDL – holesterol220,00
Trigliceridi150,00
APO – A – I550,00
APO – B550,00
Lipoprotein A (LP(A))900,00
Faktor rizika130,00
Indeks ateroskleroze140,00
NETOLERANCIJA NA HRANU
342 namirnice SCREEN3500,00
90 namirnica lgG At15500,00
46 namirnica lgG At11000,00
Laktozna intolerancija PCR (krv)5000,00
Laktozna intolerancija PCR (bris)5000,00
Laktozna intolerancija (izdisaj)3850,00
BIOHEMIJA
Urea140,00
Kreatinin140,00
Mokraćna kiselina140,00
Proteini ukupni140,00
Bilirubin ukupan140,00
Bilirubin direktan140,00
Bilirubin indirektan140,00
Osmolalitet seruma600,00
Alkohol1200,00
Ukupne žučne kiseline550,00
ENZIMI
AST (SGOT)140,00
ALT (SGPT)140,00
Alkalna fosfataza140,00
Gama GT140,00
LDH140,00
Kisela fosfataza220,00
Kisela fosfataza prostatična270,00
Alfa amilaza400,00
Pankreasna amilaza500,00
Lipaza500,00
Holinesteraza440,00
Holinesteraza eritrocitna1100,00
Aldolaza700,00
Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza900,00
Kostana alkalna fosfataza3900,00
SRČANI MARKERI
CK-NAC220,00
CK-MB350,00
Troponin I1200,00
Troponin T1200,00
BNP (b. natriuretički peptid)2200,00
pro BNP3000,00
Mioglobin1300,00
ELEKTROLITI/METALI/OLIGOELEMENTI
Natrijum160,00
Kalijum160,00
Hloridi160,00
Bikarbonati160,00
Kalcijum ukupni140,00
Kalcijum jonizovani400,00
Magnezijum130,00
Cink700,00
Bakar570,00
Litijum450,00
Olovo2400,00
Živa1980,00
Selen2200,00
Aluminijum3700,00
Arsen2700,00
Kobalt3000,00
Hrom3900,00
ANEMIJE
Gvožđe150,00
TIBC170,00
UIBC150,00
Feritin1000,00
Transferin720,00
Haptoglobin700,00
Eritroprotein1700,00
Methemoglobin950,00
Saturacija trasnferina850,00
Solubilni transferinski receptor (sTfR)800,00

HORMONI/TUMOR MARKERI

 • HORMONI I METABOLITI U URINU
 • VITAMINI
 • LEKOVI U KRVI
 • TIROIDNA ŽLEZDA
 • POLNI HORMONI
 • IMUNOLOGIJA
 • MONITORING TRUDNOĆE
HORMONI I METABOLITI U URINU
Beta-w-mikroglobuli u urinu1000,00
C-peptid u urinu1000,00
Kortizol u 24h urinu880,00
17-OH-kortikosteroidi (24h u urinu)1500,00
17-ketosteroidi (24h u urinu)1500,00
Aldosteron u urinu (24h urin)1300,00
Kateholamini u urinu (24h urin)3500,00
Adrenalin u urinu (24h urin)1300,00
Noradrenalin u urinu (24h urin)1300,00
Dopamin u urinu (24h urin)1300,00
VMA (24h urin)1400,00
Metanephrin u urinu (24h urin)2500,00
Metanephrin free u urinu (24h urin)4200,00
Normetanefrin u urinu (24h urin)3500,00
Normetanefrin free u urinu (24h urin)4200,00
Serotonin u urinu (24h urin)4200,00
5-HIAA (24h urin)1300,00
Koproporfirini (24h urin)1100,00
Uroporfirini (24h urin)1150,00
Porfobilinogen (24h urin)1150,00
d-aminolevulinska kiselina1150,00
8-hidroksideoksiguanozin u urinu5000,00
Fenol800,00
Hipurna kiselina800,00
Slobodni kortizol (24h urin)4400,00
Oksalati u 24h urinu1500,00
Cistin u 24h urinu1800,00
Citrati u 24h urinu1800,00
Selen u 24h urinu2200,00
Olovo u urinu2400,00
Živa u 24h urinu1980,00
Aluminijum u urinu3700,00
Porfirini (24h urin)4100,00
Slobodni radikali u urinu (Malondialdehid)500,00
Hidroksiprolin1400,00
VITAMINI
Vitamin B121000,00
Folna kiselina1000,00
Vitamin D 25-OH total2000,00
Vitamin A1800,00
Vitamin E1800,00
Vitamin B61800,00
Vitamin C1800,00
Vitamin B1 nivo leka1800,00
Vitamin H (B7, biotin)2400,00
Metilmalonska kiselina4600,00
Vitamin B21800,00
LEKOVI U KRVI
Acidum Valproicum1050,00
Carbamazepin1050,00
Phenobarbital1050,00
Digoksin-nivo leka1200,00
Lamictal3500,00
Fenitoin2000,00
Benzodiazepini – nivo leka9000,00
Cyclosporin – nivo leka1800,00
Aspirin (acetilsalicilna kis.)2500,00
Levetiracetam (KEPPRA)5500,00
Sirolimus (Rapamycin)5500,00
TIROIDNA ŽLEZDA
T3 (ukupni T3)550,00
T4 (ukupni tiroksin)550,00
TSH550,00
FT3 (slobodni T3)580,00
FT4 (slobodni tiroksin)580,00
Tireoglobulin1100,00
TG – Antitela1000,00
Anti – TPO (anti Mc- Ab)1000,00
TSH receptorska At-TRAb1900,00
TBG1200,00
Calcitonin1200,00
PTH Intact880,00
POLNI HORMONI
Estradiol E2700,00
FSH700,00
LH700,00
Prolactin700,00
IMUNOLOGIJA
Reuma faktor (RF)600,00
Waller-rose600,00
Asto600,00
CCP At (reumatoid artritis)1400,00
ANA (antinuklearna At)1050,00
ANA-HEP-21050,00
ANA (ENA) profil 15 At4200,00
ds- DNA At1150,00
Centromerni protein B At1400,00
La/SSB At1400,00
Ro/SSA At1400,00
Jo-1 At1400,00
U-1 RNP At1480,00
SCL 70 At1400,00
Sm At1400,00
RNP 70 At1400,00
Lupusna antitela1150,00
Lupus ćelije650,00
Anca-p (anti MPO)1100,00
ANCA-c (anti PR3)1100,00
AMA (Antimotohondrijalna) M2 At1100,00
LKM1 At1200,00
ASMA (AGMA)1050,00
Antisrcana At1100,00
Antiparijetalna At (APA)1050,00
Kardiolipinska igM At (ACA)1250,00
Kardiolipinska igG At (ACA)1250,00
Fosfolipidna igM At1300,00
Lupus Antikoagulans1200,00
Beta2 glikoprotein i IgM At1350,00
Beta 2 glikoprotein i IgG At1350,00
Progesteron700,00
Testosteron700,00
Dihidrotestosteron1800,00
Testosteron free1050,00
SHBG950,00
Androstendion1150,00
DHEA-S950,00
DHEA1100,00
17OH-Progesteron1200,00
Inhibin B1900,00
Anti Mullerian hormon (AMH)2050,00
Humani placentalni laktogen HPL1700,00
Prolactin 1700,00
Macroprolactin2000,00
Estron E11000,00
MONITORING TRUDNOĆE
Beta HCG800,00
Inhibing A2600,00
Double test2600,00
Tripl test3200,00
Quadriple test5760,00
 • HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
 • KOŠTANI MARKERI
 • OSTALI HORMONI I MARKERI
 • TUMORSKI MARKERI
 • IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI PROTEINI
 • ELEKTROFOREZA
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
Kortizol900,00
ACTH1000,00
Aldosteron1300,00
Renin1600,00
Kateholamini u plazmi3500,00
Adrenalin u plazmi1300,00
Noradrenalin u plazmi1300,00
Domapin u plazmi1300,00
Metanefrin free u plazmi2500,00
Beta2 glikoprotein IgA At1350,00
Antispermatozoidna At1150,00
Anitspermatozoidna At u spermi1150,00
Antiovarijalna At1500,00
C1 inhibitor1200,00
C1 inaktviator2950,00
C1 q imunokompleksi1100,00
Imunokompleksi (PEG)950,00
Krioglobulini650,00
Ukupni komplement CH50900,00
Transglutaminska igA/igG Atpo 1150,00
Giljadinska igA/igG Atpo 1150,00
Adrenalna At2900,00
Acetilholinski receptori At3200,00
MUSK (antitela na misic specificnu tirozin kinazu)7200,00
Retikulinska At3200,00
ASCA IgA1450,00
ASCA IgG1450,00
Neuronalna At (Ho, Yu, Ri, Amphiphysin, CV2, PNMA2)5000,00
Citotoksicna At3240,00
GBM At (At na glomerularnu bazalnu membranu)1500,00
Aquaporin 4 At2700,00
Slobodni lambda lanci3600,00
Trombocitna At IgA/igG/IgM2100,00
Slobodni kappa lanci3600,00
ss-DNA At1500,00
Endomizijalna IgA At2000,00
Intrinsic faktor At1350,00
NMDAR At u serumu1950,00
Normetanefrin u plazmi3500,00
Serotonin3500,00
Vasopresin (ADH)2500,00
hGH (hormon rasta)950,00
IGF-I (somatomedin C)1300,00
IGFBP31300,00
Oxytocin4950,00
KOŠTANI MARKERI
Beta cross laps1300,00
Osteocalcin1300,00
PIIINP3850,00
PINP4500,00
OSTALI HORMONI I MARKERI
Homocystein2000,00
Cystanin C1700,00
Leptin1300,00
Gastrin1400,00
Melatonin8800,00
VIP (Vazointestinalni polipeptid)5000,00
Glukagon2300,00
Melatonin u urinu8800,00
TUMORSKI MARKERI
AFP (jetra, testis)850,00
CEA (opsti, kolon)850,00
CA 19-9 (pankreas, kolon)1200,00
CA 15-3 (dojka)1200,00
CA 125 (jajnik)1200,00
HE4 (jajnik, ROMA)2250,00
CA 72-4 (Želudac)1200,00
PSA (prostata)850,00
PSA free1000,00
CYFRA 21-1 (pluća)1300,00
NSE (pluća)1200,00
Beta-2-mikroglobulin (limfomi)1000,00
CA 50 (kolon)2000,00
TPA (tkivni polipeptidni antigen limfne žlezde)2300,00
TATI (grlic materice)2450,00
UBC (mokraćna bešika)2800,00
Protein S-100 (melanom)3000,00
Hromogranin A (cgA) (karcinoid)2000,00
ACE (Angiotenzin konv. Enzim)1200,00
Melanin (Melanom)8800,00
Melanin u urinu8800,00
SCC (squamos cell carcinoma antigen)1850,00
IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI PROTEINI
Imunoglobulin E (IgE)850,00
Imunoglobulin A (IgA)650,00
Imunoglobulin G (IgG)650,00
Imunoglobulin M (IgM)650,00
C3 komplemepnt650,00
C4 komplement650,00
Ceruloplazmin1.000,00
Alfa 1 antitripsin950,00
IgG subklase (IgG 1,2,3,4)2700,00
Alfa-1 kiseli glikoprotein1800,00
Imunoglobulin D (IgD)800,00
Interleukin 6 (IL6)3250,00
Amiloid beta protein- ALCHAJMER6250,00
ELEKTROFOREZA
Elektroforeza proteina seruma990,00
Imunoelektroforeza proteina seruma3000,00
Elektroforeza proteina urina990,00
Imunoelektroforeza proteina urina3000,00
Elektroforeza hemoglobina2650,00

SEROLOGIJA

 • MIKOLOŠKA SEROLOGIJA
 • VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA
MIKOLOŠKA SEROLOGIJA
Candida IgG At1350,00
Aspergilus fumigatus IgA/IgM/IgG At5800,00
Galaktomanan test2500,00
VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA
HIV 1+2 (Ag/At)1300,00
HIV Western Blot4000,00
HTLV 1+21300,00
HCV ukupna At1300,00
HCV Western Blot8500,00
HBs Ag1300,00
HBs At1300,00
HBc IgM At1300,00
Hbc ukupna At1300,00
HBe Ag1300,00
HBe At1300,00
HAV IgM At1300,00
HAV ukupna At1300,00
HDV ukupna At1300,00
HDV IgM1400,00
HDV Ag1400,00
HEV ukupna At1300,00
HEV IgM1350,00
Toxoplasma IgM/IgG At2×1350,00
Rubella virus IgM/IgG At2×1300,00
Cytomegalovirus IgM/IgG At2×1300,00
Herpes simplex virus 1 IgM At1300,00
Herpes simplex virus 1 IgG At1300,00
Herpes simplex virus 2 IgM At
1300,00
Herpes simplex virus 2 IgG At1300,00
HSV 6 IgM/IgG2×2400,00
Varicela zoster virus IgM At (VZV)1300,00
Varicela zoster virus IgG (VZV)1300,00
Morbili IgM/IgG At2×1350,00
Epstein-barr IgM/IgG At (EBV)2×1300,00
Paul-Brunell1400,00
Coxsackie virus IgM/IgG At2×1400,00
Adenovirus IgA/IgM/IgG At3×1300,00
Echo virus IgM/IgG At2×1400,00
Influenza A IgM/IgG At2×1300,00
Influenza B IgM/IgG At2×1300,00
Parainfluenza 1 IgM/IgG2×1300,00
Parainfluenza 3 IgM/IgG2×1300,00
Mumpus virus IgM/IgG2×1300,00
RSV IgM/IgG At2×1300,00
Parvo B19 IgM/IgG At2×1300,00
H1N19900,00
Aviditet toxoplasma IgG1400,00
Aviditet Epstein-Barr virus IgG2400,00
Aviditet Cytomegalovirus IgG2400,00
Aviditet Parvo B19 virus IgG2400,00
Aviditet Rubella IgG2400,00
Aviditet Varicela zoster IgG2400,00
Coxsackie virus B1-B5 tipizicija13000,00
Aviditet HSV 1/2 IgG2×2400,00
 • BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA
 • PARAZITOLOSKA SEROLOGIJA
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA
TPHA (Treponema palidum)1250,00
VDRL850,00
Helicobacter pylori IgA/IgG At2x 1250,00
Helicobacter pylori izdisajni test3500,00
Tularemija At1800,00
Leptospirosis At3200,00
Helicobacter pylori Ag u stolici1350,00
Borrelia burgdorferi IgM/IgG At2x 1250,00
Borrelia burgdorferi IgM/igG At WB2x 3630,00
Chlamydia trachomatis IgM At1350,00
Chlamydia trachomatis IgG At1350,00
Chlamydia ukupna IgG At1300,00
Mycoplasma pneumoniae IgM At1250,00
Mycoplasma pneumoniae IgG At
1250,00
Brucela (BAB)950,00
Listeria monocytogenes1200,00
Treponema palidum1250,00
M. tuberculosis ukupna At1980,00
Bordetella pertusis toksin IgA At1300,00
Bordetella pertusis toksin IgM At1300,00
Bordetella pertusis toksin IgG At1300,00
Legionella pneumophila IgG At3080,00
Legionella pneumophila IgM At3080,00
Chlamydia psittaci5500,00
Chlamydia psittaci IgM At5500,00
Chlamydia psittaci IgG At5500,00
Widal-ova reakcija za salmonelozu1200,00
Q groznica (Coxiella burnetii At)2800,00
Bartonella IgM At3400,00
Bartonella IgG At3400,00
Brucella IgM/IgG At2×2500,00
PARAZITOLOSKA SEROLOGIJA
Echinococcus IgG At1400,00
Echinococcus ukupna At IHA1250,00
Echinococcus Ag2750,00
Echinococcus IgG At IIF1250,00
Trichinella spiralis IgG At1350,00
Cysticercosis IgG At2000,00
Leishmania At1950,00
Malarija1500,00
Toxocara Canis At3200,00
Thrichinella spiralis ukupna At1350,00

MIKROBIOLOGIJA

 • MIKROBIOLOGIJA
 • MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
 • PREGLED STOLICE
MIKROBIOLOGIJA
Analiza kamena1000,00
Spermogram1600,00
Urinokultura500,00
Bris grla500,00
Streptococcus pyogenes Ag brzi test1000,00
Bris nosa500,00
Bris jezika500,00
Bris usne duplje500,00
Bris oka550,00
Bris uha550,00
Bris kože500,00
Bris akne550,00
Bris rane780,00
Bris dojke880,00
Punktat (aerobno i anaerobno)1200,00
Sputum550,00
TBC Lowenstein4350,00
Acidorezistentin bacili DMP980,00
TBC antibiogram4950,00
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA
Bris vagine550,00
Bris cerviksa700,00
Bris vulve550,00
Vaginalni sekret DMP450,00
Gonokok DMP380,00
Thrichomonas Vaginalis DMP500,00
Bakterijska vaginoza DMP550,00
Bris uretre550,00
Bris prepucijuma550,00
Bris glansa550,00
Spermokultura550,00
Anaerobne bakterije kultivacija660,00
Chlamidia trachomatis (DIF)1250,00
Chlamidia trachomatis (ELISA)1500,00
Mycoplasma hominis1400,00
Ureaplasma urealytcum1430,00
HPV hibridizacija6900,00
HSV 1 u brisu1700,00
HSV 2 u brisu1700,00
Lohije780,00
PREGLED STOLICE
Koprokultura600,00
Campylobacter spp. Kultura350,00
Yersinia enterocolitica kultura310,00
Clostridium difficile toksin A i B2200,00
Adeno i rota virus u stolici800,00
ADENO/ROTA/NORO/ASTRO virusi u stolici4500,00
Leukociti u stolici600,00
 • PARAZITOLOGIJA
 • PCR MIKROBIOLOGIJA
 • MOLEKULARNA GENETIKA
PARAZITOLOGIJA
Stolica na helminte500,00
Stolica na protozo500,00
Perianalni otisak450,00
Demodex spp.500,00
PCR MIKROBIOLOGIJA
HBV DNK PCR kvantitativni10.000,00
HCV RNK PCR kvalitativni10.000,00
HCV RNK PCR kvantitativni10.000,00
HCV RNK genotip PCR12.000,00
Genotip HCV+kvantit.HCV PCR22.000,00
HIV RNK PCR kvalitativni10.000,00
HIV RNK PCR kvantitativni10.000,00
HIV/HCV/HBV PCR kvalitativni13.000,00
M. tuberculosis u urinu PCR6000,00
M. tuberculosis u sputumu PCR6000,00
M. tuberculosis u krvi PCR6000,00
Humani papiloma virus PCR6900,00
Chlamydia trachomatis PCR3000,00
Ureaplasma PCR bris3000,00
Gonokok PCR u brisu3000,00
STD 4 (seksualno prenosive bolesti)9800,00
Cytomegalovirus PCR7000,00
HBV DNK PCR kvalitativni10.000,00
EBV PCR8900,00
HSV 8 PCR (HHV8)7500,00
VZV PCR7500,00
HSV PCR7000,00
HSV 6 PCR (HHV6)7500,00
Rubella virus PCR9500,00
STD 3 (seksualno prenosive bolesti)6500,00
MOLEKULARNA GENETIKA
JAK2 GEN (detekcija mutacije V617F)9000,00
HLA tipizacija DQ2, DQ8 (celijacna bolest)8000,00
Wilsonova bolest PCR14.500,00
Trombofilija PCR9000,00
Protrombin II PCR3000,00
Alfa 1 antitripsin gen PCR (detekcija S i Z mutacije)12.000,00
Faktor V (Leiden V) PCR3000,00
MTHFR PCR3000,00
HLA-B27 antigen (reumatske bolesti)8000,00
PAI-1 PCR4000,00
Mikrodelecija Y Hromozoma (sterilitet kod mužkarca)9500,00
Cisticna fibroza PCR15.400,00

ALERGENI

 • ALERGENI PANELI
 • INHALACIONI ALERGENI
ALERGENI PANELI
Nutritivni alergeni5000,00
Inhalacini alergeni (mediteranski tip)5000,00
Inhalacioni alergeni 20 HTCH5000,00
Inhalacioni i nutritivni (10 + 10 HTHC)5000,00
Nutritivni alergeni 20 HTHC5000,00
Inhalacioni i nutritivni alergeni 547800,00
Nutritivni alergeni 164500,00
INHALACIONI ALERGENI
Životinjski (pojedinačni)1500,00-2090,00
Prašina (pojedinačni)1300,00-3000,00
Buđi (pojedinačni)1500,00-1950,00
Trave (pojedinačno)1500,00-2400,00
Drveća (pojedinačno)1500,00-2090,00
Korovi/Cveće (pojedinačni)1500,00-2090,00
 • NUTRITIVNI I OSTALI ALERGENI
 • ALERGENI-LEKOVI
NUTRITIVNI I OSTALI ALERGENI
Insekt/venomi1300,00-1950,00
industrijski alergeni1500,00-3100,00
Ostali alergeni1300,00-3100,00
ALERGENI-LEKOVI
Penicilloyl G C11300,00
Penicilloyl V C11300,00
Cehalosporini C61500,00
Cilacil3240,00
Ampicilin1300,00
Amoxicilin1300,00
Ciprofloxacin1500,00
Bactrim1500,00
Aspirin1500,00
Erytromicin1500,00
Ibuprofen1500,00
Diclofenac1500,00
Gentamicin1500,00
Tetracycline1500,00
Paracetamol1500,00
Benzodiazepini1500,00

All rights reserved. Mediall 2017. Powered by WUB Medialab