O nama

Pacijent u centru procesa rada, visok kvalitet i bezbednost su osnovne karakteristike koje ćete prepoznati ukoliko ste naš korisnik usluga. Efektivno i efikasno ćemo izaći u susret vašim potrebama. Visokostručno osoblje,  savremena tehnologija , funkcionalan i moderan prostor,  profesionalnost, ljubaznost  su garancija vašeg zadovoljstva.

ZZZR MEDIAL osnovan je oktobra 2014. Godine sa ciljem da pruža uslige medicine rada, opšte medicine, specijalističko-kosultativne i laboratorijske usluge.

MISIJA

Da brigu o zdravlju pretvorimo u naviku, da svakog pacijenta kontinuirano medicinski pratimo od ulaska u našu ustanovu poštujući njegovo vreme i odluku da poverenje poveri našem stručnom timu.


VIZIJA

Da učinimo da prevencija bude prvi način zdravstvene zaštite, da lečenje kod nas bude siguran izbor, da pružajući sveobuhvatnu negu prema svetskim standardima I savremenim medicinskim doktrinama budemo vodeći zdravstveni sistem, dostupan korisnicima.


Vrednosti koje zastupamo

Naše vrednosti


STRUČNOST

Naš stručni tim je posvećen stalnom stručnom usavršavanju. U svom radu primenjuje najnovije medicinske doktrine I dobru kliničku praksu .


KVALITET

U našoj ustanovi ćete dobiti “pravu uslugu u pravo vreme”. Kvalitet pružene usluge je garancija za najbolji ishod po vaše zdravlje. Budite nam partneri u procesu lečenja.


UVEK TU ZA VAS

Sve vaše potrebe će biti zadovoljene u , za vas optimalnom vremenskom intervalu.


SAVREMENA OPREMA

Bez korišćenja modernih tehnologija medicina danas nije zamisliva. Savremeni pristup dijagnostici i lečenju je garant dobrog ishoda.


HUMANOST

Svi naši klijenti će u kontaktu sa našim zdravstvenim profesionalcima biti tretirani sa poštovanjem, uz human pristup i poštovanje etičkog kodeksa.


EFIKASNOST I EFEKTIVNOST

Poštujemo vaše vreme, naše vreme I resurse.


Naš tim


http://mediall.rs/wp-content/uploads/dr4-1-1.png

Specijalista fizikalne medicine sa rehabilitacijom I reumatologije

Dr Zoja Raspopović


http://mediall.rs/wp-content/uploads/dr5-1.jpg

Dipl.psiholog

Sonja Plazić


http://mediall.rs/wp-content/uploads/gin-1.jpg

Specijalista ginekologije sa akušerstvom

Olga Spasić


http://mediall.rs/wp-content/uploads/direktorka.jpg

Specijalista oftalmologije

Dr Snežana Manić


http://mediall.rs/wp-content/uploads/dr1-1.jpg

Specijalista medicine rada

Dr Mira Simić


http://mediall.rs/wp-content/uploads/dr2-1.jpg

Specijalista neuropsihijatrije

Dr Jovanka Milovanović


http://mediall.rs/wp-content/uploads/dr3-1.jpg

Specijalista medicine rada

Dr Radomir Kovačević


http://mediall.rs/wp-content/uploads/mediall-43-3.png

Tim Zavod Mediall


Naši partneri

All rights reserved. Mediall 2017. Powered by WUB Medialab