http://mediall.rs/wp-content/uploads/mediall-39.jpg

Kućna nega


Zakažite pregled

Kućna nega

Korisnicima koji zahtevaju visok stepen zdravstvene nege usled hroničnih bolesti ili se oporavljaju nakon bolničkog lečenja obezbeđujemo stručnu negu medicinskih sestara u kućnim uslovima, sa našim pšotrošnim materjalom. Usluge koje najčešće pružamo našim korisnicima su:

 • Davanje injekcija (i.m; i.v; s.c.) I infuzija
 • Inhalacije
 • Prevencija I previjanje dekubita
 • Briga o rani, kontrole i previjanja
 • Uzimanje mikromaterjala (bris rane,vaginalni bris, cervikalnibris)
 • Uzimanje krvi
 • Kontrola i održavanje stome, kanile i veštačkih anusa
 • Plasiranje katetera, provera i ispiranje bešike
 • Oksigena terapija
 • Kontrola uzimanja propisanih lekova
 • Praćenje i kontrola vitalnih znakova: krvnog pritiska, pulsa, disanja, telesne temperature
 • Promena pelena inkontinentnim pacijentima, održavanje higijene urogenitalnog područja
 • Kupanje,
 • Savetodavni i preventivni rad sa korisnicima i porodicom
 • Ostale usluge iz oblasti rada medicinskih sestara koje mogu da se pružaju u kućnim uslovima

Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta zahteva dužu negu, pružamo usluge u trajanju do 3 sata.

All rights reserved. Mediall 2017. Powered by WUB Medialab