http://mediall.rs/wp-content/uploads/mediall-40.jpg

Mediall Laboratorija


Zakažite pregled

MEDIALL LABORATORIJA obavlja laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti:

  1. Hematologije
  2. Biohemije
  3. Imunologije
  4. Mikrobiologije
  5. Virusologije

Opremljeni smo najsavremenijom laboratorijskom opremom svetski poznatih brendovima, firmi Roche (Cobas c6000, Cobas c411, ), HORIBA ABX (Micros 60), poluautomatski koagulometar COAG 4D.

Visokostrucni I profesionalni kadar uz koriscenje najsavremenije tehnologije i primene principa DLP (Dobre laboratorijske prakse) garancija je TAČNOSTI i POUZDANOSTI vaših rezultata. Stručni tim sistema MEDIALL LABORATORIJE prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u svom radu.

Prepoznavajući potrebe korisnika naših usluga (pacijenata i lekara) uvode se novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

MEDIALL LABORATORIJA sprovodI unutrašnju kontrolu kvaliteta u svim segmentima rada-od prijema pacijenta, trijaže uzoraka, ispitivanja, do izdavanja rezultata.

Uključeni smo u sistem SPOLJAŠNJE kontrole kvaliteta PREVECAL, koji je organizovan kao internacionalni program firme ByoSystems S.A.

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga osnov je za zadovoljavajuće rezultate. Zbog toga se zaposleni u MEDIALL LABORATORIJI kontinuirano obučavaju, kako bi u svakom trenutku bili na usluzi pacijentima i lekarima i mogli da daju pravu i stručnu informaciju iz oblasti laboratorijske dijagnostike.
All rights reserved. Mediall 2017. Powered by WUB Medialab