Skip to main content

Ponedeljak – Petak 07:00 – 20:00

Subota 08:00 – 15:00

Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

O nama

Pacijent u centru procesa rada, visok kvalitet i bezbednost su osnovne karakteristike koje ćete prepoznati ukoliko ste naš korisnik usluga. Efektivno i efikasno ćemo izaći u susret vašim potrebama. Visokostručno osoblje, savremena tehnologija , funkcionalan i moderan prostor, profesionalnost, ljubaznost su garancija vašeg zadovoljstva.

ZZZR MEDIAL osnovan je oktobra 2014. Godine sa ciljem da pruža uslige medicine rada, opšte medicine, specijalističko-kosultativne i laboratorijske usluge.

MISIJA

Da brigu o zdravlju pretvorimo u naviku, da svakog pacijenta kontinuirano medicinski pratimo od ulaska u našu ustanovu poštujući njegovo vreme i odluku da poverenje poveri našem stručnom timu.

VIZIJA

Da učinimo da prevencija bude prvi način zdravstvene zaštite, da lečenje kod nas bude siguran izbor, da pružajući sveobuhvatnu negu prema svetskim standardima I savremenim medicinskim doktrinama budemo vodeći zdravstveni sistem, dostupan korisnicima.
Vrednosti koje zastupamo

Naše vrednosti

STRUČNOST

Naš stručni tim je posvećen stalnom stručnom usavršavanju. U svom radu primenjuje najnovije medicinske doktrine I dobru kliničku praksu .

KVALITET

U našoj ustanovi ćete dobiti “pravu uslugu u pravo vreme”. Kvalitet pružene usluge je garancija za najbolji ishod po vaše zdravlje. Budite nam partneri u procesu lečenja.

UVEK TU ZA VAS

Sve vaše potrebe će biti zadovoljene u , za vas optimalnom vremenskom intervalu.

SAVREMENA OPREMA

Bez korišćenja modernih tehnologija medicina danas nije zamisliva. Savremeni pristup dijagnostici i lečenju je garant dobrog ishoda.

HUMANOST

Svi naši klijenti će u kontaktu sa našim zdravstvenim profesionalcima biti tretirani sa poštovanjem, uz human pristup i poštovanje etičkog kodeksa.

EFIKASNOST I EFEKTIVNOST

Poštujemo vaše vreme, naše vreme I resurse.

Naši partneri


Prostor i oprema

Galerija