Skip to main content

Ponedeljak – Petak 07:00 – 20:00

Subota 08:00 – 15:00

Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Laboratorijske analize

Mediall Laboratorija

Laboratorija

MEDIALL LABORATORIJA obavlja laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti:

  1. Hematologije
  2. Biohemije
  3. Imunologije
  4. Mikrobiologije
  5. Virusologije

Opremljeni smo najsavremenijom laboratorijskom opremom svetski poznatih brendovima, firmi Roche (Cobas c111, Cobas c411, ), URIT, poluautomatski koagulometar COAG 4D.

Visokostrucni I profesionalni kadar uz koriscenje najsavremenije tehnologije i primene principa DLP (Dobre laboratorijske prakse) garancija je TAČNOSTI i POUZDANOSTI vaših rezultata. Stručni tim sistema MEDIALL LABORATORIJE prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u svom radu.

Prepoznavajući potrebe korisnika naših usluga (pacijenata i lekara) uvode se novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

MEDIALL LABORATORIJA sprovodI unutrašnju kontrolu kvaliteta u svim segmentima rada-od prijema pacijenta, trijaže uzoraka, ispitivanja, do izdavanja rezultata.

Uključeni smo u sistem SPOLJAŠNJE kontrole kvaliteta PREVECAL, koji je organizovan kao internacionalni program firme ByoSystems S.A.

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga osnov je za zadovoljavajuće rezultate. Zbog toga se zaposleni u MEDIALL LABORATORIJI kontinuirano obučavaju, kako bi u svakom trenutku bili na usluzi pacijentima i lekarima i mogli da daju pravu i stručnu informaciju iz oblasti laboratorijske dijagnostike.