Skip to main content

Ponedeljak – Petak 07:00 – 20:00

Subota 08:00 – 15:00

Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Pregled opšte medicine

Opšta medicina

Opšta medicina

  • Pregled lekara opšte medicine u ustanovi i na terenu (EKG, lab)
  • Pregled specijaliste opšte medicine u ustanovii i na terenu (EKG, lab)
  • Konsultativni pregledi i saveti u vezi lečenja i praćenja akutnih i hroničnih bolesti
  • Preventivni pregledi za rano otkrivanje hroničnih bolesti
  • Priprema za konsultativne preglede drugih specijalista
  • Sistematski pregledi
  • Davanje parenteralne i inhalacione terapije
  • Palijativno lečenje (infuzija, kateter)

Različita istraživanja sprovedena u proteklih nekoliko godina pokazala su da su više od 80% svih zdravstvenih problema reši na nivou opšte medicine.

U dogovoru sa lekarima svih specijalnosti, lekari opšte prakse brinu o zdravlju pojedinca, a samim tim i celokupnog društva.

Koncept opšte prakse podrazmeva da se lekar brine o opštem zdravlju pacijenta, da vodi račna o njegovim redovnim pregledima i prevenciji bolesti. Lekar opšte prakse nije ograničen na određene organe, ili oblasi tela, već leči pacijente bilo kog uzdrasta i pola, često sa hroničnim bolestima ili više zdravstvenih problema istovremeno.

Svim našim pacijentima obezbeđujemo detaljan pregled u našim prostorijama ili u okviru kućne posete, sve laboratorijske analize, čime omogućujemo sve obuhvatnu zdravstvenu zaštitu.